หมายเลข ID หัวข้อ : 00180352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2017

ผังแสดงการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับ กล้องถ่ายภาพวิดีโอ Digital8

  ตารางต่อไปนี้จะแสดงให้ท่านทราบถึงผลการทดสอบของแต่ละผลิตภัณฑ์กับ Windows 7.
  เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้กันได้ :

  • Windows 7 จำเป็นต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • ไม่รองรับสภาวะแวดล้อมที่เป็นการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น
  • การทำงานจะไม่ได้รับการประกันในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง

  หมายเหตุ: 

  • ฟังค์ชั่น USB streaming ไม่ได้รับการรองรับยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น
  • การเชื่อมต่อของ i.LINK ได้รับการทดสอบด้วย Windows Movie Maker.

  สัญลักษณ์:
  O : ใช้งานร่วมกันได้
  X : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  - : ใช้ด้วยกันไม่ได้

  USB (Memory Stick)

  i.LINK

  รุ่น

  64-bit

  32-bit

  64-bit

  32-bit

  DCR-TR8000E - - O O
  DCR-TR8100E - - O O
  DCR-TRV120/E/P - - O O
  DCR-TRV125E - - O O
  DCR-TRV130/E - - O O
  DCR-TRV140/E - - O O
  DCR-TRV145E - - O O
  DCR-TRV147E - - O O
  DCR-TRV230/E - - O O
  DCR-TRV235E - - O O
  DCR-TRV238E - - O O
  DCR-TRV239E - - O O
  DCR-TRV240/E - - O O
  DCR-TRV241E - - O O
  DCR-TRV245E - - O O
  DCR-TRV250/E - - O O
  DCR-TRV255E - - O O
  DCR-TRV260 - - O O
  DCR-TRV265/E - - O O
  DCR-TRV270E - - O O
  DCR-TRV280 - - O O
  DCR-TRV285E - - O O
  DCR-TRV320/E/P - - O O
  DCR-TRV325E X X O O
  DCR-TRV330/E X X O O
  DCR-TRV340/E O O O O
  DCR-TRV341E O O O O
  DCR-TRV345E - - O O
  DCR-TRV350 O O O O
  DCR-TRV351 O O O O
  DCR-TRV355E O O O O
  DCR-TRV356E O O O O
  DCR-TRV360 O O O O
  DCR-TRV361 O O O O
  DCR-TRV380 O*6 O*6 O O
  DCR-TRV420E - - O O
  DCR-TRV430E X X O O
  DCR-TRV460/E O O O O
  DCR-TRV461E O O O O
  DCR-TRV480/E O*6 O*6 O O
  DCR-TRV520/E/P - - O O
  DCR-TRV525 - - O O
  DCR-TRV530/E X X O O
  DCR-TRV620/E - - O O
  DCR-TRV720/E - - O O
  DCR-TRV725E X X O O
  DCR-TRV730/E X X O O
  DCR-TRV738E O O O O
  DCR-TRV740/E O O O O
  DCR-TRV820/E/P - - O O
  DCR-TRV828/E X X O O
  DCR-TRV830/E X X O O
  DCR-TRV840 O O O O

  *6 เมื่อปลดการเชื่อมต่อของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้น ให้เลือกที่ Eject SONY DSC จากไอคอนของ Remove Hardware ที่อยู่ในถาดงาน

   

  ตารางต่อไปนี้ แสดงให้ท่านเห็นถึงผลการทดสอบการใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่ใช้ด้วยกันได้ :
  • Windows 7 ต้องได้รับการติดตั้งมาจากโรงงาน
  • สภาพแวดล้อมที่ได้รับการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่น ๆ จะไม่ได้รับการรองรับ
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันในเครื่องทั้งหมด
  หมายเหตุ :
  • Windows 7 ที่เป็นเวอร์ชั่น สตาร์ทเตอร์ ไม่ได้รับการรองรับ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
  • สำหรับ 64-bit editions ซอตฟ์แวร์นี้จะทำงานในโหมด 32-bit compatibility

  ซอฟต์แวร์

  เวอร์ชั่น

  การใช้งานร่วมกันได้

  หมายเหตุ


  64-bit

  32-bit

  Picture Package (PIXELA) ทั้งหมด No สำหรับใช้เป็นทางเลือก ให้ทำการดาวน์โหลดและใช้ PMB Ver.5.6.01.
  ImageMixer (PIXELA) 1.0/1.5 No

  ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2554