หมายเลข ID หัวข้อ : 00202143 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/09/2018

จะทำการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร?

  กรุณาเลือกชนิดของระบบปฏิบัติการของท่าน โดยการคลิกที่หนึ่งของไอคอนด้านล่าง.

   

   

  Windows

  Macintosh

   

   


   

  Windows

  หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับ Windows Vista

  • ฟีเจอร์ USB Streaming ที่มีอยู่ในบางรุ่นของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ จะไม่ได้รับการรองรับด้วย Microsoft Windows Vista.
  • ไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่อกล้องถ่ายภาพนิ่งและกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony ส่วนใหญ่จะมีอยู่แล้วในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista.
  • ในบางกรณี, กล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องถ่ายภาพวิดีโออาจจะไม่ได้รับการรองรับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อเชื่อมต่อเข้าไป.
  • ไม่ได้มีกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Sony ครบทุกเครื่องที่จะใช้งานร่วมกันได้. สำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอเหล่านี้ การใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Vista จะไม่ได้รับการรับประกันว่าจะใช้งานได้เป็นปกติ.

  เลือกชนิดของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ:

   

  เรียนรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอช่วยสอนเหล่านี้

  วิธีการโอนถ่ายวิดีโอและรูปภาพของท่านจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านไปให้กับเครื่องพีซี

   


  Macintosh

  ขั้นตอนเพื่อทำการโอนถ่ายวิดีโอ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จะแปรผันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของกล้องถ่ายภาพวิดีโอนั้นและชนิดของการเชื่อมต่อที่ใช้อยู่.

  คลิกที่รายการที่แทนชนิดของกล้องถ่ายภาพวิดีโอและการเชื่อมต่อที่ท่านต้องการจะใช้สำหรับการโอนถ่ายวิดีโอ.


  - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน iMovie '08, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ Apple iMovie '08: Camcorder support.
  - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน iMovie '09, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ Apple iMovie '09: Camcorder support.
  - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน iMovie '11, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ Apple iMovie '11: Camcorder support.
  - สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมใน iMovie '13, ให้อ้างอิงกับเว็บไซต์ Apple iMovie '13: Camcorder support.

  เพื่อเรียนรู้เพิ้มเติมเกี่ยวกับ iMovie, ให้อ้างอิงกับ เว็บไซต์ Apple.