หมายเลข ID หัวข้อ : 00139662 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/01/2016

รายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Mac OS X v10.11 (El Capitan) สำหรับกล้องบันทึกภาพวิดีโอ

  ได้ทำการตรวจสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังรายการที่แสดงในหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนที่ออกวางตลาดในเดือนตุลาคม 2558 หรือก่อนหน้า.

  สำคัญ: ประสิทธิภาพการทำงานไม่ได้รับประกันสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.

  สัญลักษณ์:
  ✓ : ใช้งานร่วมกันได้
  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  ? : กำลังทดสอบ

  กล้อง 4K Handycam
  รุ่น OS X v10.11
  (El Capitan)
  FDR-AX1
  FDR-AX1E
  FDR-AX30
  FDR-AX33
  FDR-AX100
  FDR-AX100E
  FDR-AXP33
  FDR-AXP35
  HDR-CX900
  HDR-CX900E

  กล้อง High Definition Handycam
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  GV-HD700
  GV-HD700E
  HDR-AX2000
  HDR-AX2000E
  HDR-CX6EK
  HDR-CX7
  HDR-CX7E
  HDR-CX7EK
  HDR-CX7K
  HDR-CX11E
  HDR-CX12
  HDR-CX12E
  HDR-CX100
  HDR-CX100E
  HDR-CX105E
  HDR-CX106E
  HDR-CX110
  HDR-CX110E
  HDR-CX115E
  HDR-CX116E
  HDR-CX130
  HDR-CX130E
  HDR-CX150
  HDR-CX150E
  HDR-CX155E
  HDR-CX160
  HDR-CX160E
  HDR-CX180E
  HDR-CX190
  HDR-CX190E
  HDR-CX200
  HDR-CX200E
  HDR-CX210
  HDR-CX210E
  HDR-CX220
  HDR-CX220E
  HDR-CX230
  HDR-CX230E
  HDR-CX240
  HDR-CX240E
  HDR-CX250
  HDR-CX250E
  HDR-CX260E
  HDR-CX260V
  HDR-CX260VE
  HDR-CX270E
  HDR-CX280
  HDR-CX280E
  HDR-CX290
  HDR-CX290E
  HDR-CX300
  HDR-CX300E
  HDR-CX305E
  HDR-CX320
  HDR-CX320E
  HDR-CX330
  HDR-CX330E
  HDR-CX350
  HDR-CX350E
  HDR-CX350V
  HDR-CX350VE
  HDR-CX360
  HDR-CX360E
  HDR-CX360V
  HDR-CX360VE
  HDR-CX370
  HDR-CX370E
  HDR-CX380
  HDR-CX380E
  HDR-CX390E
  HDR-CX400E
  HDR-CX405
  HDR-CX410VE
  HDR-CX430V
  HDR-CX430VE
  HDR-CX440
  HDR-CX500
  HDR-CX500E
  HDR-CX500V
  HDR-CX500VE
  HDR-CX505VE
  HDR-CX510E
  HDR-CX520
  HDR-CX520E
  HDR-CX520V
  HDR-CX520VE
  HDR-CX530E
  HDR-CX550
  HDR-CX550E
  HDR-CX550V
  HDR-CX550VE
  HDR-CX560
  HDR-CX560E
  HDR-CX560V
  HDR-CX560VE
  HDR-CX570E
  HDR-CX580E
  HDR-CX580V
  HDR-CX580VE
  HDR-CX610E
  HDR-CX620
  HDR-CX690E
  HDR-CX700
  HDR-CX700E
  HDR-CX700V
  HDR-CX700VE
  HDR-CX730E
  HDR-CX740E
  HDR-CX740VE
  HDR-CX760E
  HDR-CX760V
  HDR-CX760VE
  HDR-FX1000
  HDR-FX1000E
  HDR-GW55VE
  HDR-GW66E
  HDR-GW66V
  HDR-GW66VE
  HDR-GW77
  HDR-GW77E
  HDR-GW77V
  HDR-GW77VE
  HDR-GWP88
  HDR-GWP88E
  HDR-GWP88V
  HDR-GWP88VE
  HDR-HC5
  HDR-HC5E
  HDR-HC7
  HDR-HC7E
  HDR-HC9
  HDR-HC9E
  HDR-PJ10
  HDR-PJ10E
  HDR-PJ30
  HDR-PJ30E
  HDR-PJ30V
  HDR-PJ30VE
  HDR-PJ50
  HDR-PJ50E
  HDR-PJ50V
  HDR-PJ50VE
  HDR-PJ200
  HDR-PJ200E
  HDR-PJ210
  HDR-PJ220
  HDR-PJ220E
  HDR-PJ230
  HDR-PJ230E
  HDR-PJ240
  HDR-PJ240E
  HDR-PJ260
  HDR-PJ260E
  HDR-PJ260V
  HDR-PJ260VE
  HDR-PJ270
  HDR-PJ270E
  HDR-PJ275
  HDR-PJ320E
  HDR-PJ330E
  HDR-PJ340
  HDR-PJ340E
  HDR-PJ350
  HDR-PJ350E
  HDR-PJ380
  HDR-PJ380E
  HDR-PJ390E
  HDR-PJ410
  HDR-PJ420E
  HDR-PJ420VE
  HDR-PJ430
  HDR-PJ430E
  HDR-PJ430V
  HDR-PJ430VE
  HDR-PJ440
  HDR-PJ510E
  HDR-PJ530E
  HDR-PJ540
  HDR-PJ540E
  HDR-PJ580
  HDR-PJ580E
  HDR-PJ580V
  HDR-PJ580VE
  HDR-PJ600
  HDR-PJ600E
  HDR-PJ600V
  HDR-PJ600VE
  HDR-PJ610E
  HDR-PJ620
  HDR-PJ650E
  HDR-PJ650V
  HDR-PJ650VE
  HDR-PJ660
  HDR-PJ660E
  HDR-PJ660V
  HDR-PJ660VE
  HDR-PJ670
  HDR-PJ710
  HDR-PJ710V
  HDR-PJ710VE
  HDR-PJ720E
  HDR-PJ740VE
  HDR-PJ760
  HDR-PJ760E
  HDR-PJ760V
  HDR-PJ760VE
  HDR-PJ780E
  HDR-PJ780VE
  HDR-PJ790
  HDR-PJ790E
  HDR-PJ790V
  HDR-PJ790VE
  HDR-PJ810
  HDR-PJ810E
  HDR-PJ820
  HDR-PJ820E
  HDR-SR5
  HDR-SR5C
  HDR-SR5E
  HDR-SR7
  HDR-SR7E
  HDR-SR8
  HDR-SR8E
  HDR-SR10
  HDR-SR10D
  HDR-SR10E
  HDR-SR11
  HDR-SR11E
  HDR-SR12
  HDR-SR12E
  HDR-TD10
  HDR-TD10E
  HDR-TD20
  HDR-TD20E
  HDR-TD20V
  HDR-TD20VE
  HDR-TD30
  HDR-TD30E
  HDR-TD30V
  HDR-TD30VE
  HDR-TG1
  HDR-TG1E
  HDR-TG3E
  HDR-TG5
  HDR-TG5E
  HDR-TG5V
  HDR-TG5VE
  HDR-TG7VE
  HDR-UX3E
  HDR-UX5
  HDR-UX5E
  HDR-UX7
  HDR-UX7E
  HDR-UX9E
  HDR-UX10
  HDR-UX10E
  HDR-UX19E
  HDR-UX20
  HDR-UX20E
  HDR-XR100
  HDR-XR100E
  HDR-XR101
  HDR-XR105E
  HDR-XR106E
  HDR-XR150
  HDR-XR150E
  HDR-XR155E
  HDR-XR160
  HDR-XR160E
  HDR-XR200
  HDR-XR200E
  HDR-XR200V
  HDR-XR200VE
  HDR-XR260E
  HDR-XR260V
  HDR-XR260VE
  HDR-XR350
  HDR-XR350E
  HDR-XR350V
  HDR-XR350VE
  HDR-XR500
  HDR-XR500E
  HDR-XR500V
  HDR-XR500VE
  HDR-XR520
  HDR-XR520E
  HDR-XR520V
  HDR-XR520VE
  HDR-XR550
  HDR-XR550E
  HDR-XR550V
  HDR-XR550VE

  กล้อง Standard Definition Handycam
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  DCR-DVD106E
  DCR-DVD108
  DCR-DVD108E
  DCR-DVD109E
  DCR-DVD110E
  DCR-DVD115E
  DCR-DVD150E
  DCR-DVD306E
  DCR-DVD308
  DCR-DVD308E
  DCR-DVD310E
  DCR-DVD406E
  DCR-DVD408
  DCR-DVD408E
  DCR-DVD410E
  DCR-DVD450E
  DCR-DVD506E
  DCR-DVD508
  DCR-DVD508E
  DCR-DVD510E
  DCR-DVD608
  DCR-DVD608E
  DCR-DVD610
  DCR-DVD610E
  DCR-DVD650
  DCR-DVD650E
  DCR-DVD708
  DCR-DVD708E
  DCR-DVD710
  DCR-DVD710E
  DCR-DVD808
  DCR-DVD808E
  DCR-DVD810
  DCR-DVD810E
  DCR-DVD850
  DCR-DVD850E
  DCR-DVD908
  DCR-DVD908E
  DCR-DVD910
  DCR-DVD910E
  DCR-HC47E
  DCR-HC48
  DCR-HC48E
  DCR-HC62
  DCR-HC62E
  DCR-PJ5
  DCR-PJ5E
  DCR-PJ6
  DCR-PJ6E
  DCR-SD1000E
  DCR-SR15E
  DCR-SR20
  DCR-SR20E
  DCR-SR21
  DCR-SR21E
  DCR-SR32E
  DCR-SR33E
  DCR-SR35E
  DCR-SR36E
  DCR-SR37E
  DCR-SR38E
  DCR-SR42
  DCR-SR42E
  DCR-SR45
  DCR-SR45E
  DCR-SR46
  DCR-SR46E
  DCR-SR47
  DCR-SR47E
  DCR-SR48
  DCR-SR48E
  DCR-SR52E
  DCR-SR55E
  DCR-SR57E
  DCR-SR58E
  DCR-SR62
  DCR-SR62E
  DCR-SR65
  DCR-SR65E
  DCR-SR67
  DCR-SR67E
  DCR-SR68
  DCR-SR68E
  DCR-SR72E
  DCR-SR75E
  DCR-SR77E
  DCR-SR78E
  DCR-SR82
  DCR-SR82E
  DCR-SR85
  DCR-SR85E
  DCR-SR87
  DCR-SR87E
  DCR-SR88
  DCR-SR88E
  DCR-SR190E
  DCR-SR200
  DCR-SR200E
  DCR-SR210E
  DCR-SR220
  DCR-SR220D
  DCR-SR220E
  DCR-SR290E
  DCR-SR300
  DCR-SR300E
  DCR-SX15E
  DCR-SX20
  DCR-SX20E
  DCR-SX20EK
  DCR-SX20K
  DCR-SX21
  DCR-SX21E
  DCR-SX22
  DCR-SX22E
  DCR-SX30E
  DCR-SX31E
  DCR-SX33E
  DCR-SX34E
  DCR-SX40
  DCR-SX40E
  DCR-SX41
  DCR-SX41E
  DCR-SX43
  DCR-SX43E
  DCR-SX44
  DCR-SX44E
  DCR-SX45
  DCR-SX45E
  DCR-SX50E
  DCR-SX53E
  DCR-SX60
  DCR-SX60E
  DCR-SX63
  DCR-SX63E
  DCR-SX65
  DCR-SX65E
  DCR-SX73E
  DCR-SX83
  DCR-SX83E
  DCR-SX85
  DCR-SX85E

  Action Cam
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  FDR-X1000V
  HDR-AS10
  HDR-AS15
  HDR-AS20
  HDR-AS30V
  HDR-AS100V
  HDR-AS200V
  HDR-AZ1

  อุปกรณ์เสริม Action Cam
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  RM-LVR1
  RM-LVR2
  RM-LVR2V

  Music Video Recorders
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  HDR-MV1

  กล้อง Interchangeable Lens
  รุ่น

  OS X 10.11
  (El Capitan)

  NEX-VG10
  NEX-VG10E
  NEX-VG20
  NEX-VG20E
  NEX-VG20H
  NEX-VG20EH
  NEX-VG30
  NEX-VG30E
  NEX-VG30H
  NEX-VG30EH
  NEX-VG900
  NEX-VG900E
  NEX-VG900EH

  Digital Recording Binoculars
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  DEV-3
  DEV-5
  DEV-30
  DEV-50
  DEV-50V

  Net Sharing Cam
  รุ่น OS X 10.11
  (El Capitan)
  NSC-GC1
  NSC-GC3