หมายเลข ID หัวข้อ : 00105086 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

การเพิ่มวันที่ หรือ เวลา เข้าไปที่คลิปวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ PlayMemories Home?

    แม้ว่า ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home‚ สามารถเพิ่มวันที่หรือเวลาไปที่ภาพนิ่งได้, แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปที่คลิปวิดีโอได้.

    หมายเหตุ: ควรใช้ซอฟต์แวร์ Vegas® Movie Studio (แยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อเพิ่มเวลาและวันที่บนวิดีโอ.