หมายเลข ID หัวข้อ : 00199445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีถ่ายภาพวิดีโอโดยใช้ USB Streaming ในแอปพลิเคชัน PIXELA ImageMixer.

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อถ่ายภาพวิดีโอโดยใช้ USB Streaming ในแอปพลิเคชัน PIXELA ImageMixer.

  ข้อสำคัญ:

  • USB streaming ไม่ได้รับการรองรับในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 98.
  • USB streaming ไม่ได้รับการรองรับในระบบปฏิบัติการ Apple Mac OS.
  1. เปิดฟังก์ชัน USB Streaming ในเมนูกล้องถ่ายภาพวิดีโอ.
  2. ในหน้าจอตัวเลือก,แอปพลิเคชัน PIXELA ImageMixer คลิกที่ไอคอนCapture Environment [รูปที่. 1].
  3. คลิกที่ USB device capture [รูปที่. 2].
  4. คลิกที่ไอคอน Tool [รูปที่ 3 ] เพื่อเลือกUSB Device Setting [รูปที่. 4] ที่เหมาะสม จากเมนูดรอปดาวน์.

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากตรวจไม่พบกล้องเมื่อเข้าโหมดภาพยนตร์หรือโหมดฉาก, ให้ทำการรีเฟรชการเชื่อมต่อโดยการปิดเพาเวอร์ของกล้องและจากนั้นเปิดกลับขึ้นมาใหม่.
   • ถ้าหากกล้องยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้ตรวจสอบดูว่ากล้องมีการเปิดเพาเวอร์อยู่และอยู่ในโหมดการทำงานที่ถูกต้องและมีการเชื่อมต่อ USB ที่แน่นหนาทั้งตัวกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว.
   • ถ้าหากกล้องยังคงไม่ได้รับการรองรับ, ให้แนะนำลูกค้าติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นสำหรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในการเชื่อมต่อ USB.
  5. คลิกที่ไอคอน Movie Capture [รูปที่. 5] เพื่อแสดงวิดีโอที่สตรีมมิ่งจากกล้อง.

   หมายเหตุ: วิดีโอที่สตรีมมิ่งอาจจะบันทึกไว้ได้โดยตรงจากกล้องในระหว่างการบันทึกในเวลาจริงหรือในระหว่างการเล่นเทป.

  6. คลิกที่ไอคอนCapture/Stop Movie Scene [รูปที่. 6] เมื่อมีฉากที่เหมาะสมแสดงขึ้นมา.
  7. คลิกที่ไอคอนCapture/Stop Movie Scene [รูปที่. 6] เพื่อหยุดกระบวนการบันทึกถ่ายภาพนั้น.
  8. ภาพส่วนนั้นจะมีการโปรเซสและเก็บบันทึกไปที่ตำแหน่งที่ต้องการในเครื่องคอมพิวเตอร์.

   ข้อสำคัญ: ห้ามทำการปิดเพาเวอร์ของกล้อง, ตัดการเชื่อมต่อของสาย USB,หรือพยายามเปิดดูภาพของส่วนที่บันทึกไว้ ในระหว่างที่อยู่ในหน้าจอนี้. การทำเช่นนั้นจะทำให้ PIXELA หยุดทำงาน จะต้องมีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นใหม่.