หมายเลข ID หัวข้อ : 00077895 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2023พิมพ์

ฉันไม่สามารถทำการเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยต์ LAN แบบไร้สาย (Wireless LAN access point) ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ลองทำการแก้ปัญหาโดยทำตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านล่าง

  1. ตรวจดูการเป็นไปตามข้อกำหนดของเทคโนโลยีไร้สาย

  2. ตรวจดูสภาวะแวดล้อมของจุดเข้าถึง (Access point)

  3. ตรวจดูวิธีการตั้งค่าจุดเข้าถึง (Access point) บนกล้อง

  4. ตรวจดูวิธีการลงทะเบียน (สำหรับ WPS Push)

  5. ตรวจดูวิธีการลงทะเบียน (สำหรับ การตั้งค่าจุดเข้าถึง (Access point))

  6. ตรวจดูรายการที่ใส่เข้าไป (เมื่อเลือกชื่อ SSID จากรายการ)

  7. ตรวจดูรายการที่ใส่เข้าไป (เมื่อใส่ชื่อ SSID เข้าไปเอง)

  8. ตรวจดูการตั้งค่า MAC แอดเดรสของจุดเข้าถึง (Access point)

  9. ปิดกล้องและจุดเข้าถึง (Access point) และเปิดขึ้นมาใหม่

  10. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของจุดเข้าถึง (Access point)