หมายเลข ID หัวข้อ : 00157184 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/03/2023พิมพ์

วิธีการถ่ายโอน รูปภาพหรือภาพยนตร์จากกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอ ไปให้กับคอมพิวเตอร์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

  เลือกระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับขั้นตอนการโอนถ่ายรูปภาพ หรือภาพยนตร์ โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านช่อง USB:

  ข้อสำคัญ:
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ากล้องนั้นรองรับการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB และระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านได้ เพื่อทำการตรวจเช็คดูรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของกล้องและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่นๆ กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของกล้องนั้น
  • เพื่อทำการโอนถ่ายรูปภาพจากหน่วยความจำภายในของกล้อง จะต้องถอดสื่อสำหรับบันทึกออกไปก่อน หน่วยความจำภายในกล้องไม่ได้มีอยู่ครบในทุกรุ่น
  • การถ่ายโอนภาพโดยใช้การเชื่อมต่อผ่านช่อง USB จะขึ้นอยู่กับทั้งความสามารถของกล้องและระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ตามรุ่นของเครื่อง

  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์: