หมายเลข ID หัวข้อ : 00259636 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/04/2021

วิธีการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ความไว ISO ด้วยตนเองเมื่อทำการถ่ายภาพยนตร์ใน ILME-FX3

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  เมื่อตั้ง Exposure Ctrl Type ไปเป็น Flexible Exp. โหมด (Mode) (การตั้งค่าเริ่มต้น)

  ฟังก์ชันการสลับ Auto/Manual จะถูกตั้งให้กับ คีย์กำหนดหน้าที่เข้าไปได้ (Custom Key) สำหรับ ความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง และ ISO ตามลำดับ
  ท่านสามารถทำการสลับระหว่างแบบ ออโต้ และปรับตั้งเองได้ โดยการกดค้างที่ปุ่มนั้น
  เมื่อตั้งเป็นแบบกำหนดเอง (Manual) การตั้งค่านี้จะสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้แป้นปรับที่กำหนดไว้

  ปุ่มที่ใช้ในการสั่งงาน (ใน การตั้งค่าเริ่มต้น) และแป้นสั่งงานจะมีดังต่อไปนี้

   Auto/Manual Swt. Set. (การตั้งค่าเริ่มต้น (Default setting))แป้นสำหรับตั้งค่า (Setting dial)
  ความเร็วชัตเตอร์ (Shutter speed)ด้านล่างของแป้นล้อควบคุม (ชัตเตอร์)แป้นล้อควบคุม
  รูรับแสง (Aperture)ปุ่ม C1 (Iris)แป้นปรับด้านหน้า
  ISOปุ่ม C3 (ISO)แป้นปรับด้านหลัง

  ใน Flexible Exp. โหมด (Mode) ท่านสามารถตั้งการเปิดรับแสงได้เหมือนในโหมด P/A/S/M โดยไม่ต้องสลับโหมดถ่ายภาพตามการประกอบกันของ ออโต้/ปรับตั้งเอง (Auto/Manual)

   ความเร็วชัตเตอร์รูรับแสงISO
  การตั้งค่าเมื่อใช้ในแบบที่เทียบเท่ากับโหมด P (ควบคุมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ)ออโต้ (Auto)ออโต้ (Auto)ออโต้/ปรับตั้งเอง (Auto/Manual)
  การตั้งค่าเมื่อใช้ในแบบที่เทียบเท่ากับโหมด A (ควบคุมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ)ออโต้ (Auto)ปรับตั้งเอง (Manual)ออโต้/ปรับตั้งเอง (Auto/Manual)
  การตั้งค่าเมื่อใช้ในแบบที่เทียบเท่ากับโหมด S (ควบคุมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ)ปรับตั้งเอง (Manual)ออโต้ (Auto)ออโต้/ปรับตั้งเอง (Auto/Manual)
  การตั้งค่าเมื่อใช้ในแบบที่เทียบเท่ากับโหมด M (ควบคุมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ)ปรับตั้งเอง (Manual)ปรับตั้งเอง (Manual)ออโต้ (Auto)
  การตั้งค่าเมื่อใช้ในแบบที่เทียบเท่ากับโหมด Mปรับตั้งเอง (Manual)ปรับตั้งเอง (Manual)ปรับตั้งเอง (Manual)

  เมื่อตั้ง Exposure Ctrl Type ไปเป็น โหมด P/A/S/M 

  ท่านสามารถตั้งรูรับแสงด้วยแป้นปรับด้านหน้าและ ความเร็วชัตเตอร์ด้วยแป้นปรับด้านหลัง (การตั้งค่าเริ่มต้น (Default setting))
  ถ้าต้องการเปลี่ยนค่า ISO ให้เลือกที่ รับแสง/สี (Exposure/Color) - รับแสง (Exposure) - ความไว ISO (ISO sensitivity) จากเมนูและเปลี่ยนการตั้งค่านั้น
  ท่านสามารถตั้งให้ ความไว ISO (ISO sensitivity) ให้กับคีย์กำหนดหน้าที่ได้ หรือเมนู Fn
  หมายเหตุ: C3 (ISO) ไม่ทำงานเนื่องจากไม่ได้ใช้สำหรับ ความไว ISO แต่เป็นฟังก์ชันที่ใช้ใน Flexible Exp โหมดที่เรียกว่า L.Press ISO Auto/Manual