• เล่น MP3

    มี

   • เล่นวนซ้ำ

    1 รอบ / ซ้ำทั้งหมด / สลับ / ตั้งล่วงหน้า / ทั้งโฟลเดอร์ / ตามที่เลือกไว้ / กำหนดรายชื่อ

   • สามารถเล่นแผ่น CD-RW

    มี

   • 1-Bit DA Converter

    มี

   • สามารถเล่นแผ่น CD-R

    มี

   • บันทึกสถานีล่วงหน้า

    FM 20 / AM 10

   • ระบบค้นหาคลื่นอัตโนมัติ

    มี

   • ภาครับ FM

    มี

   • ภาครับ AM

    มี

   • จูนเนอร์ระบบ Digital Synthesizer

    มี

   • สลับเสียง FM Mono/Stereo

    มี

   • ตั้งค่าเสียงล่วงหน้า

    มี

   • กำลังขับ (P.M.P.O.)

    130 วัตต์

   • Mega Bass

    มี

   • ลำโพงระบบ Bass Reflex

    มี

   • เส้นผ่านศูนย์กลางลำโพง

    100 ม.ม. + 100 ม.ม.

   • รีโมทควบคุม

    มี

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    480 x 156 x 250 ม.ม.

   • ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ

    มี

   • ไฟ LCD แสดงสถานะการทำงาน

    มี

   • แบตเตอรี่

    6 x D

   • ไฟแบ็คไลท์ LCD

    มี (สีอำพัน)

   • ช่องรับสัญญาณเสียง

    มี

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 4.3 ก.ก.