• น้ำหนัก

    ประมาณ 1.72 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่)

   • การตั้งค่าสถานีล่วงหน้า

    30 (FM 20, AM 10)

   • การใช้พลังงาน

    AC 15 W

   • กำลังเอาต์พุต

    2 + 2 W

   • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

    อุปกรณ์ใช้งานกับแบตเตอรี่ได้ การรับสัญญาณวิทยุ FM: ประมาณ 26 ชั่วโมง เล่น CD ได้ประมาณ 9 ชั่วโมง