• เล่น MP3

    มี

   • RMS

    มี

   • เล่นวนซ้ำ

    1 / All / Shuffle / Program (RMS) / Folder (MP3 เท่านั้น)

   • สามารถเล่นแผ่น CD-RW

    มี

   • สามารถเล่นแผ่น CD-R

    มี

   • บันทึกสถานีล่วงหน้า

    FM20/AM10

   • ระบบค้นหาคลื่นอัตโนมัติ

    มี

   • ภาครับ FM

    มี

   • ภาครับ AM

    มี

   • จูนเนอร์ระบบ Digital Synthesizer

    มี

   • สลับเสียง FM Mono/Stereo

    มี

   • ระบบเสียง Mega Bass

    มี

   • กำลังขับ (P.M.P.O.)

    60W

   • จอ LCD แสดงผล

    มี

   • เส้นผ่านศูนย์กลางลำโพง

    80 มม. + 80 มม.

   • ตาข่ายปิดลำโพงแบบ Metal Punching

    มี

   • สาย AC

    มี

   • รีโมทควบคุม

    มี

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    360 x 142 x 234 มม.

   • ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ

    มี

   • หูฟัง (Stereo-Mini)

    มี

   • ไฟ LCD แสดงสถานะการทำงาน

    มี

   • แบตเตอรี่

    แบตเตอรี่ 6D

   • ช่องรับสัญญาณเสียง

    มี

   • น้ำหนัก

    2.7 กก. (รวมแบตเตอรี่)