เล่น MP3
มี
RMS
มี
เล่นวนซ้ำ
1 / All / Shuffle / Program (RMS) / Folder (MP3 เท่านั้น)
สามารถเล่นแผ่น CD-RW
มี
สามารถเล่นแผ่น CD-R
มี
บันทึกสถานีล่วงหน้า
FM20/AM10
ระบบค้นหาคลื่นอัตโนมัติ
มี
ภาครับ FM
มี
ภาครับ AM
มี
จูนเนอร์ระบบ Digital Synthesizer
มี
สลับเสียง FM Mono/Stereo
มี
ระบบเสียง Mega Bass
มี
กำลังขับ (P.M.P.O.)
60W
จอ LCD แสดงผล
มี
เส้นผ่านศูนย์กลางลำโพง
80 มม. + 80 มม.
ตาข่ายปิดลำโพงแบบ Metal Punching
มี
สาย AC
มี
รีโมทควบคุม
มี
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
360 x 142 x 234 มม.
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ
มี
หูฟัง (Stereo-Mini)
มี
ไฟ LCD แสดงสถานะการทำงาน
มี
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่ 6D
ช่องรับสัญญาณเสียง
มี
น้ำหนัก
2.7 กก. (รวมแบตเตอรี่)