หมายเลข ID หัวข้อ : 00198784 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/06/2019

ขั้นตอนการจับคู่สำหรับ Windows 10

  หน้านี้จะเป็นการแนะนำคำสั่งต่าง ๆ สำหรับการจับคู่อุปกรณ์ Windows 10 ของท่านกับ อุปกรณ์ Bluetooth audio ของท่าน.

  วิธีการจับคู่กับ  Windows 10

  1. ใน Start Menu, เลือกที่ Settings.
  2. เลือกที่ Devices.
  3. คลิกที่ Bluetooth & other devices. เมนูการตั้งค่า Bluetooth จะแสดงขึ้นมา.
  4. ถ้าหาก Bluetooth มีการตั้งไว้ที่ OFF, ให้ตั้งให้ไปที่ ON. ถ้าหากฟังก์ชัน Bluetooth ตั้งไว้เป็น ONเรียบร้อยแล้ว, ให้ตั้งไปที่ OFF ก่อน และจากนั้นให้ตั้งกลับมาที่ ON อีกครั้ง.
  5. คลิกที่ Add Bluetooth or other device.
  6. คลิกที่ Bluetooth.
  7. หน้าจอ Add a device จะแสดงขึ้นมา แสดงรายการของอุปกรณ์ที่สามารถจะเชื่อมต่อได้.
  8. เลือกอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้ได้ และทำการลงทะเบียนจับคู่.

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่าน (หรือ passcode, PIN code, PIN number, password, ฯลฯ.) ให้ใส่"0000".