หมายเลข ID หัวข้อ : 00084969 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่อกับหูฟังหรือลำโพงผ่านการจับคู่ Bluetooth จากอุปกรณ์โมบาย.

  การจับคู่ก่อนหน้านี้ทำได้ แต่ตอนนี้อุปกรณ์กลับไม่สามารถเชื่อมต่อกันใหม่ได้.

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้.

  1. กรุณาตรวจสอบ ดูวิธีการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ ทำงานร่วมกัน.
  2. ทำการอัปเดต แอป Music center (SongPal).
  3. ทำการลบข้อมูลของอุปกรณ์ และลองทำการจับคู่ดูใหม่.
  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


  1. กรุณาตรวจสอบ ดูวิธีการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ ทำงานร่วมกัน.

  มีความเป็นไปได้ที่การเชื่อมต่อทาง Bluetooth จะมีอยู่แล้วกับอุปกรณ์ที่ท่านไม่ต้องการจะเชื่อมต่อด้วย หรือ การเชื่อมต่อทาง Bluetooth ไม่ได้รับการตั้งค่าไว้อย่างถูกต้อง.

  รูปภาพประกอบ

  กรุณาตรวจเช็คกับวิดีโอต่อไปนี้:

  วิธีการสลับ การจับคู่/การเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Bluetooth มากกว่า หนึ่ง อันกับหูฟัง หรือ ลำโพง, ท่านอาจจะ ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ต้องการได้. กรุณาตรวจสอบ ดูวิธีการที่อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ ทำงานร่วมกัน.

   

  เมื่อใช้ หูฟัง หรือ ลำโพงที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC, หรือ อุปกรณ์ Bluetooth.

  แตะที่เครื่องหมาย NFC บนอุปกรณ์ Bluetooth ด้วยหูฟังหรือลำโพงใหม่อีกครั้ง.
  ยกเลิกหน้าจอของอุปกรณ์โมบาย.

        รูปภาพประกอบ

  เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ.


  เมื่อใช้อุปกรณ์ Android (เมื่อท่านไม่ทราบว่าเป็นเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC หรือ ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ NFC.

  ดำเนินขั้นตอนการเชื่อมต่อด้านล่าง:

  1. ตั้งค่าลำโพง หรือ หูฟัง เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนการตั้งค่าโหมดการจับคู่จะแตกต่างกันไป ตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.
   • ตัวอย่าง: เมื่อกดที่ FUNCTION-PAIRING หรือ ปุ่ม Power เพื่อทำการตั้งโหมดการจับคู่.
    1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และ จากนั้น ให้รอชั่วครู่ ในระหว่างกดค้างที่ปุ่มBluetoothหรือปุ่ม Power .
    2. เมื่อ ไฟ BLUETOOTH หรือไฟ Power กะพริบเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงิน, แสดงว่าอุปกรณ์นั้นเข้าสู่โหมดการจับคู่.
    3. ถ้าหากต้องมีการใส่รหัสผ่านในอุปกรณ์โมบาย BLUETOOTH นั้น, ให้ป้อน “0000 เข้าไป.” “Passkey” อาจจะมีการเรียกเป็น “Passcode,” “PIN code,” “PIN number,” หรือ “Password ก็ได้.”

  2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ.
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการทำงานของ Android 6.0 อธิบายได้ดังด้านล่างนี้.


   1. แตะที่ปุ่ม HOME.

    รูปภาพประกอบ

   2. แตะที่ settings.

    รูปภาพประกอบ

   3. แตะที่ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

   4. แตะที่ชื่อของอุปกรณ์ที่แสดงในรายการ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

    หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่แสดงในรายการของ Bluetooth , มีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน Bluetooth จะมีการตั้งไว้เป็น off. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ On.

    รูปภาพประกอบ

    เมื่อการจับคู่สำเร็จจะมี , Connected แสดงในชื่ออุปกรณ์ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

    เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ.

  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS.

  ดำเนินขั้นตอนการเชื่อมต่อด้านล่าง:

  1. ตั้งค่าลำโพง หรือ หูฟัง เพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนการตั้งค่าโหมดการจับคู่จะแตกต่างกันไป ตามอุปกรณ์ของท่าน. สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.
   • ตัวอย่าง: เมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อตั้งค่าเข้าโหมดการจับคู่.
    1. ปิดหูฟัง หรือ ลำโพง, และ จากนั้น ให้รอชั่วครู่ ในระหว่างกดค้างที่ปุ่มเพาเวอร์.
    2. เมื่อไฟเพาเวอร์กะพริบเป็นสีแดง และ สีน้ำเงิน, อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดการจับคู่.

  2. ดำเนินการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ.

   หมายเหตุ: ขั้นตอนการใช้งานของ  iOS 10 มีอธิบายไว้ด้านล่างนี้.

   1. แตะที่ settings ในหน้าจอ HOME.

    รูปภาพประกอบ

   2. แตะที่ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

   3. ตั้งค่า Bluetooth ไปที่ ON.
   4. แตะที่ชื่ออุปกรณ์ ที่แสดงในรายการของ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

    หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่แสดงในรายการของ Bluetooth , มีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน Bluetooth จะมีการตั้งไว้เป็น off. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ On.

    รูปภาพประกอบ

    เมื่อการจับคู่สำเร็จจะมี , Connected แสดงในชื่ออุปกรณ์ Bluetooth.

    รูปภาพประกอบ

    เป็นการเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ.

   

  2. ทำการอัปเดตแอป Music center (SongPal).

  ถ้าหาก Music Center (SongPal) มีติดตั้งไว้ในอุปกรณ์โมบายของท่าน, ให้ทำการอัปเดตไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด.
  ถ้าหากท่านอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ท่านไม่สามารถใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Music Center (SongPal)ได้, ให้ลองทำการยกเลิกการติดตั้ง Music Center (SongPal) ออกไปและทำการเชื่อมต่อดูใหม่.

   

  3. ทำการลบข้อมูลของอุปกรณ์ออกไป แล้วลองทำการจับคู่ดูใหม่.

  ถ้าหากข้อมูลของหูฟังหรือลำโพงมีการลงทะเบียนไว้กับอุปกรณ์โมบายของท่าน, ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการลบข้อมูลของอุปกรณ์นั้นออกไป จากนั้นให้ลองทำการจับคู่ดูใหม่.

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดในวิธีการใช้งาน ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง.

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Android
  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS

  เมื่อใช้อุปกรณ์ Android

  1. ทำการปิดหูฟังหรือลำโพงลงไป.
  2. ตั้งค่า Bluetooth settings ในอุปกรณ์ Android ของท่านไปที่ ON และลบข้อมูลของอุปกรณ์ของหูฟังหรือลำโพงออกไป.
  3. ทำการเปิดหูฟังหรือลำโพงขึ้นมา.
  4. ดำเนินการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.
   สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ ขั้นตอนที่ 1.

  เมื่อใช้อุปกรณ์ iOS.

  1. ทำการปิดหูฟังหรือลำโพงลงไป.
  2. ลบข้อมูลอุปกรณ์ของหูฟังหรือลำโพงที่ลงทะเบียนไว้กับอุปกรณ์ iOS ของท่าน.
   หมายเหตุ: ขั้นตอนการใช้งานของ  iOS 10 มีอธิบายไว้ด้านล่างนี้.
   1. แตะที่ settings ในหน้าจอ HOME.
   2. แตะที่ Bluetooth.
   3. แตะที่เครื่องหมาย ไอคอน ที่อยู่ทางด้านขวาของ หูฟัง หรือ ลำโพง ในรายการอุปกรณ์.
    หมายเหตุ: ถ้าหากชื่อของอุปกรณ์ไม่แสดงในรายการของ Bluetooth , มีความเป็นไปได้ที่ฟังก์ชัน Bluetooth จะมีการตั้งไว้เป็น off. ตั้งค่าฟังก์ชัน Bluetooth ไปที่ON.
   4. แตะที่ Forget this Device, จากนั้นอุปกรณ์ iOS จะอยู่ในโหมดการจับคู่.
  3. ทำการเปิดหูฟังหรือลำโพงขึ้นมา.
  4. ดำเนินการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ ขั้นตอนที่ 1.

   

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับเครื่อง Walkman, หูฟัง, คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องซาวด์บาร์, ให้อ้างอิงกับ: