• ไมโครโฟนในตัว

    มี

   • ระบบ Voice-Operated Recording (VOR)

    มี

   • ระบบบันทึก 2 Tape Speed/Double

    มี

   • LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

    3

   • Clear Voice

    มี

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    86.7 x 144.4 x 35.7 ม.ม.

   • ระบบ Voice-Operated Recording (VOR)

    มี

   • เวลาในการบันทึก

    24 ชั่วโมง

   • ช่องเสียบไมโครโฟน

    มี

   • ช่องเสียบ DC In-Jack

    มี

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 160 กรัม