หมายเลข ID หัวข้อ : 00133067 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/06/2018

การตั้งค่าของโหมดโฟกัสในแอป PlayMemories Mobile จะไม่มีให้เมื่อใช้แอป Smart Remote Control และติดตั้งเลนส์ที่มีสวิทช์ AF/MF อยู่.

  ข้อสำคัญ:

  • Smart Remote Control จะรองรับการติดตั้งในกล้อง Sony บางรุ่นเท่านั้น. เข้าไปดูที่ เว็บไซต์ PlayMemories Camera Apps สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกล้องที่รองรับได้.
  • อุปกรณ์โมบายต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตจะต้องมีการติดตั้งแอป PlayMemories Mobile ไว้ก่อนเพื่อที่จะใช้ Smart Remote Control. ท่านสามารถดาวน์โหลดแอป PlayMemories Mobile ได้ฟรีจาก Google Play, App Store, หรือจาก Windows Store.
   หมายเหตุ: PlayMemories Mobile For Windows PC จะมีให้กับเครื่อง VAIO ที่จำหน่ายโดย Sony เท่านั้น. และยังรองรับเวอร์ชันของ Windows ที่เป็น Windows 8.1 / 10 (64 bit)ได้ด้วยเช่นกัน.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเวอร์ชันล่าสุดของ Smart Remote control ติดตั้งอยู่ในกล้องนั้นแล้ว.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีเวอร์ชันล่าสุดของ PlayMemories Mobile ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์โมบายนั้นแล้ว.

  แอป Smart Remote Control จะรองรับเลนส์ที่มีสวิทช์ AF/MF ได้. อย่างไรก็ตาม, การตั้งค่าโหมดโฟกัสในแอป PlayMemories Mobile จะไม่มีให้หลังการทำดังต่อไปนี้ในขณะที่ติดตั้งเลนส์ที่มี AF/MFไว้:

  • เมื่อเปลี่ยนสวิทช์บนตัวกล้องไปที่ AF.
  • เมื่อโหมดโฟกัสในแอป PlayMemories Mobile เปลี่ยนไปเป็น MF และออกจากแอป Smart Remote Control แล้ว.
  • เมื่อสวิทช์สำหรับการโฟกัสบนตัวเลนส์เปลี่ยนไปเป็น MF, ให้เปิดแอป Smart Remote Control ขึ้นมาใหม่และเชื่อมต่อกับแอป PlayMemories Mobile ใหม่.

  การตั้งค่าโหมดโฟกัสในแอป PlayMemories Mobile จะมีให้เฉพาะในการเชื่อมต่อกับ PlayMemories Mobile, การเปลี่ยนค่าแป้นปรับค่าเปิดรับแสงหรือการเปลี่ยนโหมดโฟกัสในการตั้งค่าเมนูของกล้องนั้น.