หมายเลข ID หัวข้อ : 00183442 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/11/2017

กล้องใช้เวลานานขึ้นในการตอบสนองเมื่อใช้แอป Smart Remote Control.

    ถ้าหากกล้องใช้เวลานานเกินไปในการตอบสนอง เมื่อพยายามจะใช้แอป Smart Remote Control, ให้ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องและแอป Smart Remote Control ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด.