หมายเลข ID หัวข้อ : 00183441 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

ไม่สามารถเลือกฟอร์แมท RAW+JPEG ได้เมื่อใช้ Smart Remote Control app.

    เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไม่มีการ์ดหน่วยความจำอยู่ในตัวกล้อง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในกล้องอย่างถูกต้องเพื่อที่จะสามารถเลือกไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท RAW+JPEG ได้.

    หมายเหตุ: ไฟล์ฟอร์แมท RAW ไม่สามารถโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์มือถือต่าง ๆ ได้. จะมีเฉพาะไฟล์ที่เป็นฟอร์แมท JPEG เท่านั้นที่สามารถโอนถ่ายไปให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ได้.