ไมโครโฟนในตัว
มี
ระบบ Voice-Operated Recording (VOR)
มี
ระบบบันทึก 2 Tape Speed/Double
มี
LED แสดงสถานะแบตเตอรี่
3
Clear Voice
มี
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
86.7 x 144.4 x 35.7 ม.ม.
ระบบ Voice-Operated Recording (VOR)
มี
เวลาในการบันทึก
25 ชั่วโมง
ช่องเสียบไมโครโฟน
มี
ช่องเสียบ DC In-Jack
มี
น้ำหนัก
ประมาณ 160 กรัม