• ระบบบันทึก 2 Tape Speed/Double

    มี

   • Clear Voice

    มี

   • ไมโครโฟนในตัว

    มี

   • LED แสดงสถานะแบตเตอรี่

    มี

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    60.2 x 110.8 x 22.3 ม.ม.

   • เวลาในการบันทึก

    14.5 ชั่วโมง

   • L/R Monaural Output

    มี

   • ช่องเสียบ DC In-Jack

    มี

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 97 กรัม