หมายเลข ID หัวข้อ : 00180385 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้เครื่องเล่นวอล์คแมน MP3 สำหรับ Windows 8/8.1

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากดรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2. - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  เครื่องเล่นวอล์คแมน MP3 
  รุ่น ใช้งานร่วมกันได้
  NWZ-A844 O
  NWZ-A845 O
  NWZ-A846 O
  NWZ-A864 O
  NWZ-A865 O
  NWZ-A866 O
  NWZ-B152F O
  NWZ-B153F O
  NWZ-B162F O
  NWZ-B162FEK O
  NWZ-B163F O
  NWZ-B172F O
  NWZ-B173F O
  NWZ-E053 O
  NWZ-E353 O
  NWZ-E363 O
  NWZ-E373 O
  NWZ-E443 O
  NWZ-E443K O
  NWZ-E444 O
  NWZ-E444K O
  NWZ-E445 O
  NWZ-E453 O
  NWZ-E454 O
  NWZ-E455 O
  NWZ-E463 O
  NWZ-E463K O
  NWZ-E464 O
  NWZ-E465 O
  NWZ-E473 O
  NWZ-E473K O
  NWZ-E474 O
  NWZ-E475 O
  NWZ-E574 O
  NWZ-F804 O
  NWZ-F805 O
  NWZ-F806 O
  NWZ-S543 O
  NWZ-S544 O
  NWZ-S545 O
  NWZ-S744 O
  NWZ-S745 O
  NWZ-S754 O
  NWZ-S755 O
  NWZ-S764 O
  NWZ-S764BT O
  NWZ-S765 O
  NWZ-S774BT O
  NWZ-S775BT O
  NWZ-W252 O
  NWZ-W262 O
  NWZ-Z1040 O
  NWZ-Z1050 O
  NWZ-Z1060 O
  กลับสู่ด้านบน


  ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เวอร์ชั่น  ใช้งานร่วมกันได้
  Content Transfer 1.3 O
  Media Go 2.6 O
  Music Unlimited Transfer 1.2 O
  กลับสู่ด้านบน


  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้พัฒนาหรือผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้