• ชนิด

    Dynamic, Open-Air

   • ค่าความต้านทานเสียง

    24 โอห์ม

   • ตัวขับเสียง

    30 ม.ม.

   • Power Handling Capacity

    1.0W

   • ค่า Sensitivity

    104dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    40-20,000Hz

   • ค่าความต้านทานเสียง

    1.5 กิโลโอห์ม

   • ชนิดของไมโครโฟน

    Electret Condenser

   • ความยาวสาย

    3 เมตร

   • ทิศทาง

    สองทิศทาง

   • ค่า Sensitivity

    -40dB/mW

   • ช่วงตอบสนองความถี่

    20-22,000Hz

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 90 กรัม