หมายเลข ID หัวข้อ : 00253779 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/12/2020

ประกาศถึงท่านลูกค้าที่ใช้ชุดหูฟังสเตอริโอไร้สาย WI-SP510

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  Sony พบว่า WI-SP510 บางเครื่องอาจไม่สามารถเปิดเครื่องได้ เนื่องจากปัญหาการกัดกร่อนของน้ำภายในโครงสร้างของตัวเครื่อง

  เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เรากำลังใช้โปรแกรมการซ่อมแซมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบ โปรแกรมซ่อมแซมฟรีนี้ จะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  [รุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
  WI-SP510

  [หมายเลขเครื่องที่ได้รับผลกระทบ] 
  เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องของท่านอาจได้รับผลกระทบหรือไม่ โปรดตรวจสอบหมายเลขเครื่องผ่านทางลิงก์ที่ตรงกับ ประเทศ/ภูมิภาค ที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์จาก:

   

  [วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขเครื่อง]
  ชื่อรุ่นจะอยู่บนตัวเครื่องด้านขวา

  หมายเลขเครื่องจะพิมพ์อยู่ที่เอียร์บัดด้านขวา

  [ระยะเวลาในการซ่อมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  หากท่านมีเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการ Sony ในพื้นที่ของท่าน สำหรับรายชื่อศูนย์บริการของ Sony สามารถพบได้ในหน้าเว็บของ ศูนย์บริการ Sony

  เราขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ