หมายเลข ID หัวข้อ : 00181795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

ประกาศการสิ้นสุดการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Windows Vista

  2017-03-13

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  Microsoft® Corporation ได้ออกประกาศจะยุติ การให้การสนับสนุนระบบปฎิบัติการ Windows® Vista ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ซึ่งหลังการสิ้นสุดการสนับสนุนนี้ ทาง Microsoft จะไม่มีการอัพเดต ด้านความปลอดภัย การแก้ไขข้อบกพร่องและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคอีกต่อไป.

  ด้วยเหตุนี้ Sony จึงจะไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือใด ๆ กับ ปัญหาทางด้านเทคนิค ด้านคุณภาพ หรือด้านความปลอดภัยใหม่ๆ กับผลิตภัณฑ์ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Windows Vista และเราจะไม่สามารถจัดให้มีการอัพเดตด้านความปลอดภัย หรือดำเนินการแก้ไข และตรวจสอบในผลิตภัณฑ์ของเราที่ทำงานด้วย Windows Vista โปรดรับทราบว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย ถ้าหากท่านยังคงใช้งาน Windows Vista ต่อไป.

  เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องกับระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของท่าน บน Windows เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของเรา สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์.

  หมายเหตุ: Sony ไม่สามารถสนับสนุน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคนิค คุณภาพ หรือ ความปลอดภัยใหม่ๆ กับผลิตภัณฑ์ของเราบนระบบปฎิบัติการ Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ เช่น Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP ฯลฯ ซึ่งทาง Microsoft ได้ยุติการสนับสนุนไปแล้ว.