หมายเลข ID หัวข้อ : 00129734 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/04/2021

วิธีการรับฟังเพลงจากอุปกรณ์โมบายผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ NFC ได้ โดยการเชื่อมต่อแบบ one-touch.

  หมายเหตุ: ฟังก์ชัน Near Field Communication (NFC) ไม่ได้มีให้ในอุปกรณ์โมบายครบทุกรุ่น. เพื่อจะดูว่าอุปกรณ์ของท่าน ใช้งานร่วมกันได้กับฟังก์ชัน NFC หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น.

  โดยการถืออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC เข้าไปใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง, ตัวเครื่องนั้นและอุปกรณ์โมบายจะทำการจับคู่และเชื่อมต่อเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมต่อทาง Bluetooth.

  1. ปลดล็อกหน้าจออุปกรณ์โมบาย.
  2. เปิดฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์ขึ้นมา.

   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในวิธีการเปิดฟังก์ชัน NFC ของอุปกรณ์โมบาย, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์โมบายนั้น.

  3. ถืออุปกรณ์โมบายนั้นให้เข้าใกล้กับเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่องจนกระทั่งอุปกรณ์โมบายนั้นสั่นหรือเล่นเสียงสั้น ๆ ออกมา.

   • ตัวอย่างของเครื่องหมาย N-Mark บนตัวเครื่อง
    รูปภาพประกอบ
    CMT-BT80W/BT80WB/BT60/BT60B
    รูปภาพประกอบ
    ระบบ โฮมเธียเตอร์ บลูเรย์
    รูปภาพประกอบ
    GTK-N1BT
    รูปภาพประกอบ
    HT-CT660
    รูปภาพประกอบ
    LBT-GPX77/GPX55, MHC-GPX88/GPX77/GPX55/GPX33/GZX88D/GZX55D/GZX33D
    รูปภาพประกอบ
    SHAKE-5/33/55/77
    รูปภาพประกอบ
    HT-M77/M55/M22
    รูปภาพประกอบ
    ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

   หมายเหตุ:

   • ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์โมบายสำหรับตำแหน่งที่กำหนดให้ทำการแตะบนอุปกรณ์โมบายนั้น.
   • ถ้าหากการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ทำดังต่อไปนี้.
    • ถ้าหากอุปกรณ์ที่เป็นรีโมตของท่านมีเวอร์ชันของ OS เก่ากว่า Android 4.1, ให้ทำการดาวน์โหลดและเริ่มการทำงานของแอปปลิเคชัน NFC Easy Connect.
     NFC Easy Connect เป็นแอปปลิเคชันฟรีสำหรับอุปกรณ์รีโมท Android ที่สามารถหาได้จาก Google Play. (แอปปลิเคชันนี้ อาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค.)
    • ให้ถอดเคสใส่โทรศัพท์ใด ๆ ที่มีอยู่ออกไปจากอุปกรณ์นั้น.
  4. เริ่มทำการเล่นกลับบนตัวอุปกรณ์โมบาย.

   หมายเหตุ: ตัวเครื่องจะได้รับการรองรับและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ NFC ได้เพียงครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น.