• น้ำหนัก

    1.9 กก.

   • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

    228x351x158 มม.

   • น้ำหนักรวมแบตเตอรี่

    2.3 กก.

   • FM (MHz)

    87.5MHz-108.0MHz

   • ค่าที่ตั้งล่วงหน้า

    มี (3 รายการโปรดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า)

   • MW (kHz)

    531kHz-1602kHz

   • ชัฟเฟิล

    ทั้งหมด

   • MP3

    ได้

   • โปรแกรม

    ได้

   • เล่นซ้ำ

    1Track,All,Program,Folder(MP3),A-B

   • เอาต์พุตกำลัง: RMS

    1.7W+1.7W

   • ตัวตั้งเวลาสลีป

    ได้

   • ระบบลำโพง Bass Reflex

    ลำโพงสเตอริโอ

   • Mega Bass

    ได้

   • Headphone Out

    1(มินิสเตอริโอ)

   • ประเภทแบตเตอรี่

    แบตเตอรี่แห้ง (ขนาด C) 6 ก้อน

   • จีน