หมายเลข ID หัวข้อ : 00185898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/11/2020

ประกาศสำหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น CFD-S70 - อัปเดตเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

  ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนและสนใจในผลิตภัณฑ์ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา

  โซนี่ได้พบว่า เครื่องเล่นแบบวิทยุกระเป๋าหิ้วรุ่น "CFD-S70" บางเครื่องบางกรณีอาจแสดงอาการผิดปกติดังที่ระบุด้านล่างนี้ได้ อาการที่อาจเกิดขึ้นเนื่องมาจากความบกพร่องของชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่บันทึกบนแผ่นเพลง Audio CD

  เพื่อความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า หากท่านสงสัยหรือพบอาการดังกล่าว ท่านลูกค้าสามารถนำเครื่องที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ไปที่ศูนย์บริการของโซนี่ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์สำนักใหญ่ ทางโซนี่จะดำเนินการให้บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับเครื่องที่ได้รับผลกระทบนี้

  บริการตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

  โซนี่ขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ

  [ชื่อรุ่นที่ได้รับผลกระทบ]
  CFD-S70

  [อาการ]
  - ไม่สามารถเล่น Audio CD ได้
  - มีข้อความ "no CD" แสดงที่หน้าจอของเครื่อง แม้ว่าจะใส่แผ่น Audio CD เข้าไปแล้ว
  - เสียงกระโดดบ่อย ๆ ในระหว่างการเล่น Audio CD

  [หมายเลขประจำเครื่องที่ได้รับผลกระทบ]

  เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องของท่านอาจได้รับผลกระทบหรือไม่ โปรดตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง (serial number) โดยผ่านทางลิงค์ที่ตรงกับประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้

  - ประเทศไทย

  [วิธีการตรวจเช็คชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]
  ชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างของตัวเครื่อง
  โปรดสังเกตว่าฉลากของหมายเลขประจำเครื่องจะติดไว้ที่ด้านในของฝาปิดของช่องใส่แบตเตอรี่ กรุณาเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่นี้ เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่อง


  Image

  [ระยะเวลาตรวจซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564