• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    สายแปลง สายเชื่อมต่อ และขาตั้ง

   • การสื่อสาร

    สามารถเชื่อมต่อกันได้ในระยะรัศมีไม่เกิน 30 ฟุต หรือประมาณ 10 เมตร

   • พลังงานที่ใช้

    ไฟฟ้ากระแสตรง 4.5 โวลท์, 1 วัตต์

   • ย่านความถี่

    2.4GHz BAND

   • Output(s)

    1 (Line Out - stereo mini-jack)

   • Bluetooth Profile

    A2DP

   • Audio In

    1 (stereo mini-jack)

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 27 กรัม