น้ำหนัก
ประมาณ 1.6 กรัม
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
48.5 x 93 x 22 มิลลิเมตร
วัตถุที่ใช้ผลิต
โพลิคาร์บอร์เนต