• น้ำหนัก

    ประมาณ 1.6 กรัม

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    48.5 x 93 x 22 มิลลิเมตร

   • วัตถุที่ใช้ผลิต

    โพลิคาร์บอร์เนต