• น้ำหนัก

    ประมาณ 12.5 ก.

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    ประมาณ 51.5 x 101.4 x 13.0มม.