หมายเลข ID หัวข้อ : 00180428 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/08/2017

ข้อมูลในการใช้งานร่วมกันได้ของกล้อง Bloggie HD Cameras สำหรับ Windows 8

  เกี่ยวกับเรื่องของสภาวะแวดล้อมของการใช้งาน:

  • Windows 8 จะต้องได้รับการติดตั้งมาให้จากโรงงานในเครื่องพีซีของท่าน
  • การทำงานไม่สามารถจะรับรองได้ ถ้ามีการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการอื่นไปเป็น Windows 8
  • การทำงานไม่ได้รับการรับประกันสำหรับเครื่องพีซีรุ่นต่าง ๆ ทั้งหมด
  • ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รองรับ Windows 8 และ Windows Pro
  • การทำงานได้รับการตรวจสอบกับโหมดเดสทอปเท่านั้น

  หมายเหตุ:

  • ฟังค์ชั่น USB stream ไม่สนับสนุนใน Windows 8

  สัญลักษณ์:

  1. O : ใช้งานร่วมกันได้
  2.  - : ใช้งานร่วมกันไม่ได้
  กล้อง Bloggie HD 
  รุ่น ใช้งานร่วมกันได้ หมายเหตุ
  MHS-CM5 O (จำกัดการใช้) *1
  MHS-FS1 O  
  MHS-FS1K O  
  MHS-FS2 O  
  MHS-FS2K O  
  MHS-FS3 O  
  MHS-FS3K O  
  MHS-PM5 O (จำกัดการใช้) *1
  MHS-PM5K O (จำกัดการใช้) *1
  MHS-TS20 O  
  MHS-TS20K O  
  MHS-TS22 O  

  *1: รูปภาพต่าง ๆ อาจจะไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง ถ้าหากเครื่องพีซีนั้นเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาภายหลังการเชื่อมต่อ USB ในกรณีนี้ ให้ถอดสาย USB ออกไปก่อนแล้วเชื่อมต่อเข้าไปใหม่

  หมายเหตุ:
  โดยทั่วไป ระบบและชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ จะเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผูพัฒนาหรือผุ้ผลิตที่เกี่ยวข้อง
  อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย ™ หรือ ® ไม่ได้มีการนำมาใช้ในทุกกรณีในเว็บไซต์นี้