น้ำหนัก
ประมาณ 2.5 กรัม (กระเป๋า) ประมาณ 10.2 กรัม (สายรัด)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)
ประมาณ 92 x 28 x 22 มม. (กระเป๋า) ประมาณ 450 x 30 x 11 มม. (สายรัด)