หมายเลข ID หัวข้อ : 00245315 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/04/2020

ศูนย์บริการโซนี่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

    เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     

    ศูนย์บริการโซนี่ สาขาชลบุรี และ สาขาขอนแก่น จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

    ท่านสามารถส่งเครื่องซ่อมได้ที่ศูนย์บริการใกล้เคียงหรือตัวแทนจำหน่ายโซนี่ ได้ดังนี้

     

    ศูนย์บริการโซนี่ สาขาพัทยา

    ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ เยื้อง Big C

    โทรศัพท์ 038115313

    แผนที่ตั้งศูนย์บริการ

     

    ร้านขอนแก่นไทยแลนด์

    ที่อยู่ ถนนศรีจันทร์ เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์

    โทรศัพท์ 0876399804

     

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ไทย โทร 027156100

    เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ