• น้ำหนัก

    Arm Band ประมาณ 47.5 กรัม; Sports Clip ประมาณ 9.4 กรัม

   • วัตถุที่ใช้ผลิต

    แห้งเร้ว