หมายเลข ID หัวข้อ : 00228541 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

คู่มือในการแก้ปัญหาตัวหูฟัง

    คลิกที่หัวข้อเพื่อดูวิธีการแก้ปัญหา:

    ข้อแนะนำ:

    1. เรียนรู้วิธีการปรับปรุงความทนทานของ หูฟังของท่านกับ คำแนะนำในการบำรุงรักษาหูฟังของเรา
    2. เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อหูฟังของท่านกับ คู่มือแนะนำการเชื่อมต่อ BRAVIA

    ถ้าหากปัญหาของท่านไม่ได้มีอยู่ในคู่มือนี้ กรุณาใส่คำถามของท่านเข้าไปในแถบสำหรับค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony