หมายเลข ID หัวข้อ : 00159430 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2021

ฉันไม่สามารถจับคู่ หูฟัง ลำโพง หรือ ระบบเสียง Bluetooth กับ คอมพิวเตอร์ได้

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีหูฟังหรือลำโพงของ Sony ครบทั้งหมดทุกรุ่น ที่สามารถจะใช้ Bluetooth ได้ เพื่อตรวจสอบดูว่าเครื่อง Sony ของท่านมีฟังก์ชันนี้หรือไม่ ให้ตรวจเช็คกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะในคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น

  สำหรับ หูฟัง Bluetooth หรือ ลำโพงแบบพกพา:

  ขึ้นอยู่ สถานการณ์ของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อที่เหมาะสม:

  วิธีการ

  การแก้ปัญหา

  อ้างอิงกับส่วนของ คู่มือการแก้ปัญหา (Troubleshooting Guide)จากนั้นตรวจดูในส่วนของ  ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth ได้

   

  สำหรับ ระบบเสียง

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. การเตรียมพร้อม

   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ปรับเพิ่มระดับของระดับเสียงในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นแล้ว
   • วางอุปกรณ์ของท่านไว้ในระยะหนึ่งเมตรจากเครื่องคอมพิวเตอร์
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านรองรับโปรไฟล์ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Bluetooth ได้
   • ไดร์ฟเวอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีอยู่ในระบบปฏิบัติการนั้นแล้ว 
    • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านถามหาไดรเวอร์ Bluetooth ให้ติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
    • ถ้าหากท่านใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO จะมีไดรเวอร์ Bluetooth ให้ในออนไลน์ ดาวน์โหลดจะมีโพสต์ไว้ในหน้าสนับสนุนรุ่นเครื่องของท่านแล้ว
  2. การตั้ง ระบบเสียงให้อยู่ในโหมดการจับคู่
   หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียด การตั้งระบบเสียงให้อยู่ในโหมดการจับคู่ ให้อ้างอิงกับ คู่มือ ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

   ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นของรุ่น GTK-XB60
    1. กดที่ ปุ่มเปิดปิด (Power) เพื่อเปิดระบบ
    2. กดที่ ฟังก์ชัน (FUNCTION)  จับคู่ (PAIRING) ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) บนตัวเครื่องกะพริบช้า ๆ
    3. กดค้างที่  ฟังก์ชัน (FUNCTION)  จับคู่ (PAIRING) ไว้นานกว่า 3 วินาที จากนั้น ตัวแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพริบอย่างเร็ว

  3. เลือก ระบบปฏิบัติการของท่านจากด้านล่าง และทำตามขั้นตอนเพื่อทำการจับคู่ อุปกรณ์ของท่านกับเครื่อง คอมพิวเตอร์

  ถ้าการจับคู่และการเชื่อมต่อ Bluetooth ล้มเหลว ให้ลบ  ข้อมูลอุปกรณ์ Bluetooth ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นให้ทำการจับคู่อีกครั้ง
  สำหรับวิธีการลบข้อมูล Bluetooth ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: วิธีการลบข้อมูล Bluetooth จากอุปกรณ์