หมายเลข ID หัวข้อ : 00149793 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2018

ฟังก์ชัน Motion Control ของแอป Fiestable ไม่สามารถจะใช้ได้.

  ฟังก์ชัน Motion Control ของแอป Fiestable จะใช้ได้เฉพาะกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีเซ็นเซอร์ gyro เท่านั้น.
  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในสเปคของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น.

  อ้างอิงถึงเว็บไซต์ของแอปนั้น สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในแอป Fiestable หรือ แอป Music Center (Song Pal)
  แอป Fiestable

  แอป Music Center (Song Pal)

  หมายเหตุ: (แอปพลิเคชันต่าง ๆ นี้ อาจจะไม่มีให้ในบางประเทศ/ภูมิภาค.)