หมายเลข ID หัวข้อ : 00197716 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2018

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเล่นเป็นกลุ่มของ SongPal Link

  ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้:

  Q: ไม่สามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้.
  A:

  1. ให้ตรวจเช็คดูว่าอุปกรณ์นั้นใช้งานร่วมกันได้กับ Music Center(SongPal)หรือไม่.
   รายการของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้จะมีแสดงในหน้าด้านล่างนี้:
   ลำโพงและอุปกรณ์ออดิโอแบบใดที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Music Center (SongPal)? 
  2. ถ้าหากอุปกรณ์มีการเชื่อมต่อผ่านทาง Bluetooth,จะไม่สามารถสร้างกลุ่มขึ้นมาได้.
   ให้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่่าย จากนั้นลองทำการสร้างกลุ่มดู.

   

  Q: กลุ่มที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ถูกลบหายไป.
  A:  ให้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่่าย จากนั้นลองทำการสร้างกลุ่มดู. A กลุ่มที่สร้างไว้จะถูกลบหลังการเล่นกลับเป็นกลุ่ม.
     สร้างกลุ่มด้วย Music Center(SongPal) ในแต่ละครั้งที่ท่านทำการเล่นกลับ.
  วิธีการสร้างกลุ่ม Multi-room ของอุปกรณ์ออดิโอต่าง ๆ โดยใช้ Music Center (SongPal)

   

  Q: A ชื่อกลุ่มที่แก้ไขด้วย Music Center(SongPal) ไม่มีแสดงใน Windows Media Player.
  A: แอปปลิเคชัน DLNA ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับการเล่นเป็นกลุ่มแบบ multi-room จะไม่แสดงชื่อกลุ่มใด ๆ และจะไม่เล่นกลับกลุ่มใด ๆ.เพื่อที่จะทำการเล่นกลับแบบเป็นกลุ่มด้วยเครื่องพีซี, ให้ใช้เวอร์ชันล่าสุดของ Media Go.  Q: หลังการสร้างกลุ่ม ด้วย Music Center(SongPal), เมื่อลองทำการ Cast, อุปกรณ์จะมีการแสดงแยกกันในแอปปลิเคชัน Cast ช่วงระยะเวลาหนึ่ง.
  A: เป็นผลที่เกิดจากหน่วยความจำแคชของ Music Center(SongPal). ให้ทำการเคลียร์หน่วยความจำแคชของMusic Center(SongPal) ก่อนที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาด้วยอันนี้.
  หมายเหตุ: การเคลียร์หน่วยความจำแคช จะแตกต่างกันไปอุปกรณ์โมบายของท่าน.  Q: เมื่อลองทำการเล่นใน Media Go, ไม่มีอะไรแสดงนอกจากกลุ่ม.
  A: ถ้าต้องการจะเล่นกลับแยกกันด้วย Media Go, ให้ยกเลิกกลุ่มก่อนโดยใช้ Music Center(SongPal).
  หมายเหตุ: เพื่อทำการยกเลิกกลุ่มโดยใช้ Music Center(SongPal), ให้กดค้างที่ไอคอนนั้นเพื่อย้ายออกไปด้านนอก.