หมายเลข ID หัวข้อ : 00085006 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

อะไรคือรหัส passcode, หรือ password สำหรับการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth อันอื่น ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รหัสผ่าน (passcode) ของอุปกรณ์ของท่านจะตั้งไว้เป็น 0000 (ศูนย์สี่ตัว).

เมื่อทำการจับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น, ถ้าหากรหัสผ่านของอุปกรณ์ของท่านจะต้องใส่เข้าไปบนหน้าจอของอุปกรณ์ Bluetooth ตัวอื่น , กรุณาใส่ 0000 (ศูนย์สี่ตัว).

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้, รหัสผ่านอาจจะเรียกว่า Pass key, PIN code, PIN number หรือ Password.