• ขนาดของยูนิตหลัก (กว้าง x ยาว x สูง)

    340 มม. x 924 มม. x 320 มม.

   • ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x ยาว x สูง)

    25 ซม. x1(MRC)

   • น้ำหนักยูนิตหลัก

    19 กก.

   • ตัวตั้งเวลาจูนเนอร์ (REC/PLAY/SLEEP)

    ได้

   • ตัวตั้งเวลา CD (REC/PLAY/SLEEP)

    มี/มี/มี

   • ตั้งค่า EQ ล่วงหน้า

    MUSIC (R AND B/ POP/ ROCK/ SALSA/ AFRO POP/ BONGO/ RHUMBA/ GOSPEL/ GENGE/ FLAT/ CUSTOM) MOVIE/ GAME (MOVIE, DRAMA/ NEWS, GAME) FOOTBALL

   • โหมดประหยัดพลังงาน

    ได้

   • เอาต์พุตกำลัง

    1440W

   • ฟังก์ชัน Bass Boost

    MEGA BASS

   • จูนเนอร์

    ได้

   • ฟังก์ชันของ CD

    ได้

   • ฟังก์ชัน DVD

    ได้

   • USB

    ได้

   • เสียง

    ได้

   • Bluetooth®

    มี (iAP ผ่าน BT)

   • ช่องเสียบอินพุต

    อินพุตเสียงอนาล็อก (2), เอาต์พุตเสียงอนาล็อก (1), เอาต์พุต Composite Video (1), พอร์ต USB (2), อินพุตไมโครโฟน 2 (6φ)

   • ช่วงการปรับ (FM)

    87.5-108MHz/50KHz

   • การตั้งค่าสถานีล่วงหน้า

    FM20

   • ช่องเสียบเสาอากาศภายนอก

    มี (75 โอห์ม)

   • ช่วงการปรับ (AM)

    ไม่มี

   • RDS (PS/PTY/EON)

    ได้

   • ดิสก์ 8 ซม. (CD)

    ได้

   • ดิสก์ 8 ซม. (DVD)

    ได้

   • DVD+RW

    ได้

   • DVD

    ได้

   • DVD+R

    ได้

   • WMA

    ได้

   • VCD

    ได้

   • JPEG

    ได้

   • mp3

    ได้

   • CD-RW

    ได้

   • DVD-RW (วิดีโอ)

    ได้

   • CD

    ได้

   • DVD+R DL

    ได้

   • CD-R

    ได้

   • AAC

    ได้

   • NFC

    ได้

   • ยูนิตทวีตเตอร์

    4 ซม. x2 (แบบกรวย)

   • ยูนิตวูฟเฟอร์ลำโพง

    25 ซม. x1(MRC)

   • ยูนิตซับวูฟเฟอร์ลำโพง

    25 ซม. x1(MRC)

   • ระบบลำโพง

    3 ทิศทาง

   • ยูนิตกลาง

    12 ซม. x2 (แบบกรวย)

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย) – ช่องเสียบ

    1.2W (Bluetooth) / 1.2W (ต่อช่องเสียบและเครือข่ายทั้งหมด)

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย

    ได้

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)

    0.5W

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย – ช่องเสียบ

    14 นาที (Bluetooth)

  • สาย AC
  • เสาอากาศ FM
  • แบตเตอรี่ (AAA/แมงกานีส)
  • รีโมทคอนโทรล (RMT-AM120U)