หมายเลข ID หัวข้อ : 00157816 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/06/2018

วิธีการเปลี่ยนชื่อของลำโพงที่เชื่อมต่อกับแอพ SongPal

  สำคัญ: ถ้าหากลำโพงนั้นรองรับ SongPal Link ได้, สามารถเปลี่ยนชื่อได้. ให้ตรวจสอบกับเว็บไซต์ด้านล่างนี้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เพิ่มเติม.
  http://songpal.sony.net/en_ww/device.html

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อของลำโพง.

  1. เชื่อมต่อลำโพงและอุปกรณ์มือถือที่ติดตั้ง SongPal ไว้เข้ากับเครือข่าย WiFi เดียวกัน.
  2. เลือกที่ Settings จากหน้าจอ Music Source ของ SongPal.

   Image
    
  3. เลือกที่ System.

   Image
  4. เลือกที่ Network Device Name, และ เปลี่ยนให้ไปเป็นชื่อที่ต้องการ.
   หมายเหตุ: สามารถที่จะใช้ตัวเลขตัวอักษรแบบ Single-byte และสัญลักษณ์บางอันได้.

   Image