หมายเลข ID หัวข้อ : 00126082 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2018

เมนู หรือฟังก์ชันตัวเลือก ของระบบออดิโอ ไม่มีแสดงใน Music Center (SongPal)

ระบบออดิโอไม่ตอบสนองกับ Music Center (SongPal).

  ต่อไปนี้อาจจะพบได้เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) กับระบบออดิโอ:

  • เมนูตัวเลือก หรือฟังก์่ชัน ของระบบออดิโอ ไม่แสดงในอุปกรณ์โมบาย.
  • ระบบออดิโอไม่ตอบสนองกับ Music Center (SongPal).

  ปัญหาเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากการเชื่อมต่อระหว่าง ระบบออดิโอ และแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ไม่มีการตั้งค่า หรือเชื่อมต่อไว้อย่างถูกต้อง.

  เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการเชื่อมต่อระบบออดิโอใหม่กับแอปพลิเคชัน Music Center (SongPal) ในอุปกรณ์โมบายของท่าน โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  1. OFF เครือข่าย และฟีเจอร์ BT STBY ของระบบออดิโอ.
  2. ลบข้อมูลของระบบออดิโอ ออกจากแอปพลิเคชัน, และจากนั้นให้เชื่อมต่อระบบออดิโอกับแอป Music Center (SongPal) ใหม่.