• ขนาดของยูนิตหลัก (กว้าง x ยาว x สูง)

    290 มม. x 600 มม. x 265 มม.

   • ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x ยาว x สูง)

    20 ซม. x1 (MRC)

   • น้ำหนักยูนิตหลัก

    10 กก.

   • ฟังก์ชัน Bass Boost

    MEGA BASS

   • ตั้งค่า EQ ล่วงหน้า

    R AND B / POP / ROCK / SALSA / ELECTRONICA / COUNTRY / HIP-HOP / JAZZ / FLAT

   • ตัวตั้งเวลาจูนเนอร์ (REC/PLAY/SLEEP)

    CD/USB/จูนเนอร์

   • Bluetooth®

    มี (iAP ผ่าน BT)

   • ฟังก์ชันของ CD

    ได้

   • USB

    ได้

   • จูนเนอร์

    ได้

   • ช่องเสียบอินพุต

    เอาต์พุตเสียงอนาล็อก (1), อินพุตไมโครโฟน 2 (6φ), พอร์ต USB (1), อินพุตเสียงอนาล็อก (1)

   • การตั้งค่าสถานีล่วงหน้า

    FM20

   • ช่องเสียบเสาอากาศภายนอก

    ได้

   • ช่วงการปรับ (AM)

    ไม่มี

   • ช่วงการปรับ (FM)

    87.5-108MHz/50kHz

   • ดิสก์ 8 ซม. (CD)

    ได้

   • ดิสก์ 8 ซม. (DVD)

    ไม่มี

   • VCD

    ได้

   • mp3

    ได้

   • CD-RW

    ได้

   • CD

    ได้

   • CD-R

    ได้

   • NFC

    ได้

   • ยูนิตทวีตเตอร์

    5 ซม. x2 (แบบกรวย)

   • ยูนิตซับวูฟเฟอร์ลำโพง

    20 ซม. x1

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย

    ได้

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)

    0.5W (ในโหมดสแตนด์บาย Echo)

  • รีโมทคอนโทรล
  • เสาอากาศ FM
  • แบตเตอรี่ (AAA/แมงกานีส)
  • คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • ใบรับประกัน