• ลำโพงคู่หน้า (RMS)

    120 วัตต์ x 2

   • ระบบเล่นแผ่น

    ถาดสำหรับ 3 แผ่น

   • ล็อคถาด CD

    มี

   • Dolby Digital/DTS

    มี / มี

   • Ex-change Play

    มี

   • ช่องต่อไมโครโฟน/ ปุ่มปรับระดับเสียง

    1 In/1 Vol

   • ระบบคะแนน Karaoke

    มี

   • 12Bit/108Mhz Video DAC

    มี

   • DVD-R/-RW (Video)

    มี/-

   • MP3/JPEG

    มี / มี

   • DVD-RW (VR)

    มี

   • DVD/VCD/CD

    มี / มี / มี

   • DVD+R DL

    มี

   • DVD+R/+RW

    มี / มี

   • Digital Audio Out

    1

   • Audio In

    1

   • สามารถอัดเพลงลงเทปได้ (A/B)

    มี

   • ชนิด

    ช่องเดี่ยว

   • CD Syncro Recording

    มี

   • การทำงาน

    ระบบ Mechanical

   • ความยาวสายไฟ (ม.)

    2.5 ม.

   • ทวิตเตอร์แบบปากแตร

    มี

   • การทำงาน

    2 ทิศทาง

   • ลำโพงเสียงแหลม

    แบบปากแตร (4ซม.)

   • ระบบป้องกันสนามแม่เหล็ก

    มี

   • วูเฟอร์

    16 ซม. x 1

   • ตั้งค่าสถานี

    FM20/AM10

   • รีโมทควบคุม

    มี

   • ตัวเครื่องหลัก

    200 x 306 x415 มม.

   • ลำโพงหน้า

    220 x 306 x 235 มม.

   • ตัวเครื่องหลัก

    7.9 กก.

   • ลำโพงหน้า

    3.0 ก.ก.

   • เล่นไฟล์จาก USB Flash Memory

    มี

   • เล่นไฟล์เสียงจาก USB

    มี