หมายเลข ID หัวข้อ : 00201398 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

อะไรคือฟังก์ชัน Speakers Support Wireless Party Chain ?

  เครื่องรุ่นต่อไปนี้รองรับ ฟังก์ชั่น Wireless Party Chain ได้ ตามข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562:

  • GTK-XB60
  • GTK-XB90
  • SRS-XB20
  • SRS-XB21
  • SRS-XB22
  • SRS-XB30
  • SRS-XB31
  • SRS-XB32
  • SRS-XB40
  • SRS-XB41
  • SRS-XB60
  • MHC-V71D
  • MHC-V81D

  หมายเหตุ: แสงไฟจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าในเครื่องรุ่นแรก