หมายเลข ID หัวข้อ : 00229771 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/04/2020

เสียงมีการกระโดดหรือขาดตอน เมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงไร้สายผ่านทางการเชื่อมต่อ Bluetooth

เสียงขาดหายไปในระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงการใช้ฟังก์ชัน Speaker Add และ Wireless Party Chain

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ถ้าท่านพบว่ามีอาการเสียงกระโดดหรือเสียงขาดตอน ให้ตรวจดูดังต่อไปนี้

  • ให้ใช้อุปกรณ์นั้นให้ห่างจากต่อไปนี้เท่าที่จะเป็นไปได้
   • บริเวณที่มีการตั้งแอคเซสพอยต์แบบ LAN ไร้สายไว้
   • ใกล้กับเตาไมโครเวฟที่ทำงาน ทีวี วิทยุ จูนเนอร์ และอุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
  • ขยับอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่ออยู่ให้เข้าใกล้กับตัวลำโพง
   ปัญหาต่าง ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากมีกำแพง ผู้คน โลหะ หรือวัตถุอื่น ๆที่ขัดขวางคลื่นของ Bluetooth ระหว่างลำโพงนี้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน
  • ปัญหาต่าง ๆอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากท่านใช้งานแอปหรือเข้าไปในหน้าจอการตั้งค่าของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตของท่าน หยุดการเล่น Bluetooth เมื่อดำเนินการเหล่านี้
  • เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ต ให้ทำการรีสตาร์ทอุปกรณ์นี้ ก่อนการเชื่อมต่อใหม่กับลำโพงนี้ผ่านทางฟังก์ชัน Bluetooth

  ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น หลังทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ใช้วิธีการต่อไปนี้ทำการเปลี่ยน คุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพงไปเป็น เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Priority on stable connection)
  หมายเหตุ: วิธีการต่อไปนี้ ใช้ไม่ได้กับการใช้ลำโพงหลายตัวพร้อมกัน (ฟังก์ชัน Speaker Add หรือ Wireless Party Chain ฯลฯ)

  สำหรับ SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 or SRS-XB41
  สำหรับ SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43
  For GTK-XB60, GTK-XB90
  สำหรับ SRS-XB12


  สำหรับ SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40 or SRS-XB41

  1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับที่ฝาผนังด้วยตัวอะแดปเตอร์ AC หรือตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB จากนั้นให้ปิดลำโพงลงไป
  2. กดค้างที่ปุ่มระดับเสียง + ในขณะที่กดปุ่ม (power)PAIRING ไว้จนกระทั่งไฟ Bluetooth เริ่มกะพริบ เมื่อลำโพงสลับไปเป็นโหมด Priority on stable connection ไฟ Bluetooth จะกะพริบเป็นสีขาวสามครั้ง
   ถ้าหากไฟ Bluetooth กะพริบสองครั้ง แสดงว่าอยู่ในโหมด Priority on sound quality ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง


    
  • ท่านสามารถใช้ Music Center (SongPal) ทำการตรวจสอบและปรับค่าคุณภาพการเล่น (codec) ได้เช่นเดียวกัน เลือกที่ SBC (Priority on stable connection)
  • ยังสามารถปรับค่าคุณภาพการเล่นในเครื่อง Walkman หรือ Xperia ของท่านได้เช่นเดียวกัน ตรวจสอบดูรายละเอียดสเปกและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน

  สำหรับ SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43

  1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟ AC จาก อะแดปเตอร์ Acแบบแบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป และปิดลำโพงลงไป
  2. ในระหว่างที่กดค้างที่ปุ่ม +(volume) กดปุ่ม (BLUETOOTH) จนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะ   (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
   • เมื่อ การตั้งค่าเปลี่ยนไปเป็นโหมด Priority on stable connection ตัวแสดงสถานะ  (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 3 ครั้ง
   • เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนไปเป็นโหมด Priority on sound quality ตัวแสดงสถานะ (BLUETOOTH) จะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน 2 ครั้ง

  หมายเหตุ:

  • ท่านสามารถใช้ Music Center (SongPal) ทำการตรวจสอบและปรับค่าคุณภาพการเล่น (codec) ได้เช่นเดียวกัน เลือกที่ SBC (Priority on stable connection)
  • ยังสามารถปรับค่าคุณภาพการเล่นในเครื่อง Walkman หรือ Xperia ของท่านได้เช่นเดียวกัน ตรวจสอบดูรายละเอียดสเปกและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน

  สำหรับ GTK-XB60, GTK-XB90

  1. กดที่ปุ่ม  (power) เพื่อเปิดลำโพงขึ้นมา ไฟแสดงสถานะกำลังไฟจะติดสว่างเป็นสีเขียว
  2. กดที่ปุ่ม FUNCTIONPAIRING ซ้ำ ๆจนกระทั่ง ตัวแสดงสถานะ Bluetooth ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน


  3. ในระหว่างที่กดค้างปุ่มระดับเสียง + ให้กดที่ปุ่ม  FUNCTIONPAIRING  เมื่อโหมดเปลี่ยนไปเป็น SBC (Priority on stable connection) ตัวแสดงสถานะ AUDIO IN จะกะพริบหนึ่งครั้ง
   ถ้าหากไฟ AUDIO IN กะพริบสามครั้ง แสดงว่าอยู่ในโหมด AUTO (Priority on sound quality) ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 2 เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

  ยังสามารถปรับค่าคุณภาพการเล่นในเครื่อง Walkman หรือ Xperia ของท่านได้เช่นเดียวกัน ตรวจสอบดูรายละเอียดสเปกและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน

  สำหรับ SRS-XB12

  1. เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับไฟโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB
  2. เปิดลำโพงขึ้นมา
  3. กดค้างที่ปุ่มระดับเสียง + และ  (power)PAIRING พร้อมกันไว้นาน 2 วินาที เมื่อลำโพงสลับไปเป็นโหมด Priority on stable connection ไฟ Bluetooth จะกะพริบสามครั้ง
   ถ้าหากไฟ Bluetooth กะพริบสองครั้ง แสดงว่าอยู่ในโหมด Priority on sound quality ทำซ้ำในขั้นตอนที่ 3 เพื่อการตั้งค่าที่ถูกต้อง

  ยังสามารถปรับค่าคุณภาพการเล่นในเครื่อง Walkman หรือ Xperia ของท่านได้เช่นเดียวกัน ตรวจสอบดูรายละเอียดสเปกและวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ของท่าน