• กำลังเอาต์พุต

    50W

   • น้ำหนัก

    1.4 กก.

   • ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง)

    17 x 13.25 x 22.2 ซม.

   • NFC

    มี

   • ช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต

    อินพุตเสียงอนาล็อก (1), เอาต์พุต Composite Video (1), เอาต์พุตลำโพงด้านหน้า (2), พอร์ต USB (1), หูฟัง (1)

   • การใช้พลังงาน

    35W

   • รีโมทคอนโทรล

    มี

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย – ช่องเสียบ

    หลังจาก 15 นาที (Bluetooth)

   • เปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย

    หลังจาก 15 นาที

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่าย) – ช่องเสียบ

    4.9W (Bluetooth)

   • การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย)

    0.5W

   • สวิตช์เปิด/ปิดเครือข่ายไร้สาย

    1. เปิดเครื่อง 2. กดค้างที่ "||" และ "VOL+" บนอุปกรณ์เป็นเวลา 5 วินาที 3. หลังจาก "BT OFF" (สัญญาณ BLUETOOTH ไร้สายปิดอยู่) หรือ "BT ON" (สัญญาณ BLUETOOTH ไร้สายเปิดอยู่ ) ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยปุ่มนี้