หมายเลข ID หัวข้อ : 00057295 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

ยูสเซอร์สามารถจะทำอะไรกับการรอรับการแตะแบบสัมผัสเดียวได้บ้าง?

    ด้วยการรอการแตะด้วยสัมผัสเดียวนี้ ท่านจะต้องแตะเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือเครื่องแทปเล็ตของท่านนาน 2-3 วินาที บนอุปกรณ์ที่รองรับการแตะที่ท่านต้องการจะเล่นเพลง หรือสตรีมคอนเทนท์อื่นที่เป็นเพลง อุปกรณ์ที่รองรับการแตะนั้นอาจจะเป็นลำโพงไร้สายหรือหูฟังไร้สาย อุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นจะทำการเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติ

    การรองรับการแตะแบบสัมผัสเดียวนี้จะใช้ NFC และ Bluetooth ทำการเชื่อมต่อและสตรีมเพลง ดังนั้น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเล็ตและอุปกรณ์ที่รองรับการแตะของท่าน (ลำโพงหรือหูฟัง ฯลฯ.) จะต้องรองรับ NFC และ Bluetooth ได้ด้วย

    ถ้าหากการรองรับการแตะแบบสัมผัสเดียว ท่านสามารถจะรับฟังคอนเทนท์จาก เครื่องเล่น WALKMAN, แอพ YouTube, แอพ Internet-radio เช่น TuneIn Radio หรือ แอพจาก audio book.