หมายเลข ID หัวข้อ : 00194148 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/06/2020

การเชื่อมต่อ Bluetooth และการแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ออดิโอต่าง ๆ

    รูปภาพประกอบ

    หน้านี้จะแนะนำ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Bluetooth สำหรับผลิตภัณฑ์ ออดิโอต่าง ๆ

     

    ภาพรวมเทคโนโลยี

    การจับคู่/การเชื่อมต่อ

    การแก้ปัญหา:

     NFC