หมายเลข ID หัวข้อ : 00151783 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/07/2019

ฟีเจอร์ Audio Return Channel (ARC) คืออะไร ?

  ฟีเจอร์ ARC จะลดความจำเป็นในการใช้สายออดิโอคอมโปสิต หรือสายออฟติคอลเพิ่มเติมเมื่อเชื่อมต่อเครื่องรับ Audio/Video (A/V) หรือระบบเสียงเซอร์ราวด์เข้ากับทีวี การเชื่อมต่อสาย HDMI จากเครื่องรับ A/V ที่ใช้งานได้กับ ARC เข้ากับทีวีที่ใช้งานได้กับ ARC จะทำให้สามารถใช้งานต่อไปนี้ได้:

  • ส่งออดิโอไปให้กับเครื่องรับ A/V จากทีวีได้
  • รับชมและรับฟังภาพยนตร์และคอนเทนท์อื่น ๆจากอุปกรณ์ให้สัญญาณต่าง ๆที่ส่งผ่านเครื่องรับ A/V เพื่อไปดูบนทีวี

  รูปภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการเชื่อมต่อที่ต้องให้มีเสียงจากทีวีที่ทำงานได้กับ ARC เข้ากับชุดออดิโอที่ทำงานได้กับ ARC ด้วยเหมือนกัน:
  รูปภาพประกอบ

  รูปภาพต่อไปนี้เป็นการแสดงการเชื่อมต่อที่ต้องให้มีเสียงจากทีวีเข้ากับชุดโฮมออดิโอที่ใช้งานกับ ARC ไม่ได้:
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่นเกี่ยวกับขั้นตอนใด ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้