• อุปกรณ์ที่แนบมาด้วย

    หูฟัง, CD-ROM (ซอฟท์แวร์ SonicStage software และคู่มือการใช้งาน), คู่มือการใช้งาน

   • ช่องสัญญาณ Input / Output

    Hi-Speed USB / WM-PORT(22pin), หูฟัง: ช่องต่อ Stereo Mini, Hi-speed USB (รองรับ USB 2.0 compliant): แบบ USB A plug

   • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)

    82.9 × 22.4 × 13.6 ม.ม.

   • Dynamic Normalizer

    มี

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (ATRAC)

    ATRAC3: 66/105/132 kbps, ATRAC3plus: 48/64/96/128/160/192/256/320/352 kbps, ค่า Sampling frequencies: 44.1kHz

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (WMA)

    Bit rate: 32 ถึง 192kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 44.1kHz

   • การตั้งค่าเสียง

    Equalizer 5 ย่้านความถี่ (Heavy / Pop / Jazz / Unique / Custom) และ Clear Bass, VPT (Studio / Live / Club / Arena)

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (Linear-PCM)

    Bit rate: 411kbps, ค่า Sampling frequencies: 44.1kHz

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (AAC)

    Bit rate: 16 ถึง 320kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz

   • หน้าจอแสดงผล

    จอ LCD สี แสดงผล 3 บรรทัด

   • แหล่งพลังงาน

    แบตเตอรี่ลิเธียมไอ-ออน แบบชาร์จได้ / ต่อพลังงาน USB ผ่านช่อง USB เข้ากับตัวเครื่องเล่น

   • ระบบค้นหาเพลง

    All Song / Artist / Album / Genre / Release Year / Playlists / Favorite100 / Recent Transfers

   • กำลังขับสูงสุด (16 ohms/mW)

    5+5mW

   • Clear Audio

    Clear Stereo / Clear Bass

   • โหมดการเล่นเพลง

    Normal / Folder / All Repeat / Folder Repeat / 1Song Repeat / All Song Shuffle Repeat / Folder Shuffle Repeat

   • เวลาในการชาร์จ

    ประมาณ 60 นาที (ชาร์จ 3 นาที เล่นได้ 3 ชม. โดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอ-ออนในตัว และเล่นไฟล์ ATRAC 132kbps ปรับโหมดประหยัดพลังงานไว้ที่ “Super” ปิดการใช้งาน Clear Stereo/Equalizer/VPT/Dymamic Normalizer)

   • ภาครับ FM

    มี

   • ขนาดในส่วนที่กว้างที่สุด (กว้าง x สูง x ลึก)

    83.1 × 22.8 × 14.2 ม.ม.

   • รูปแบบไฟล์เพลงที่รองรับ (MP3)

    Bit rate: 32 ถึง 320kbps (รองรับ Variable Bit Rate (VBR)), ค่า Sampling frequencies: 32, 44.1, 48kHz

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 29 กรัม

   • ความจุหน่วยความจำ

    1GB (ความจุที่ใช้ได้ของตัวเครื่องเล่น อาจแตกต่างออกไป)

   • เวลาในการเล่นต่อเนื่อง (เพลง)

    ประมาณ 30 ชม. (132kbps) / 27 ชม. (128kbps) / 28 ชม. (48kbps) (เมื่อตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานไว้ที่ 'ON-Suspect' และปิดระบบแต่งคุณภาพเสียงต่างๆ Clear Stereo/Equalizer/VPT/Dymamic Normalizer)